TASO ry kerhona

Tampereen sähköopiskelijat TASO Ry on sähköalasta ja -tekniikasta kiinnostuneet opiskelijat yhteen keräävä kerho. TASO on Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijakunnan (TAMKO) alayhdistys. Valtaosa kerhon jäsenistä koostuu sähkötekniikan opiskelijoista, mutta koska TASO:n jäseneksi saa liittyä kuka tahansa TAMK:n opiskelija, monet eri koulutusohjelmien opiskelijat ovat liittyneet TASO:n vahvuuteen.

Historiaa

Kerholla on hyvin pitkät perinteet jo vanhan ”Tekun” ajoilta, jolloin kerho toimi nimellä Sähkökerho. Vanhan Tekun aikana ennen Tampereen ammattikorkeakoulun syntyä kerho perustettiin uudelleen nimellä Tampereen sähköopiskelijat. Kerho koki kuitenkin mittavan jäsenkadon, kun vuonna 2008 jäseniä oli ainoastaan 14 ja kerhon toiminta meinasi kokonaan kuihtua. Hallitus vaihdettiin ja nykyään jäseniä onkin jo yli 120 ja toiminta on jälleen aktiivista. Vuonna 2016 TASO rekisteröitiin ry:ksi.

Päämäärä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden edunvalvojana, antaa jäsenille mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja luomaan kontakteja muihin alan opiskelijoihin, sekä järjestää erilaisia tapahtumia jäsenilleen. Yhdistykseltä saa tarvittaessa apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, kuten omissa projekteissa, koulutöissä tai muissa ongelmissa. Yhdistys voi myös pyrkiä auttamaan luomaan yhteyksiä alan yrityksiin ja järjestöihin, sekä edistää jäsentensä työllistymistä ja harjoittelupaikkojen saamista.

Tekemisen meininki

Projekteja TASO:lla on aina tehty ja tullaan jatkossakin tekemään, vaikka rakentelutilat työkaluineen ja komponentteineen siirtyivätkin A0-kerroksesta A2-20:een. Projektit ovat tähän asti painottuneet musiikin soittamiseen. Erilaisia mankkoja onkin rakenneltu ja niissä on käytetty luovaa mielikuvitusta ja hyvää huumoria. Mankkojen lisäksi TASOlla on tinattu muun muassa vahvistin, tasajännitelähde sekä suoritettu erinäisiä korjausprojekteja. Myös muunlaista tinaamista on harrastettu koulutöiden ohessa.
Vaikka rakentelutilat siirtyivätkin paria kerrosta ylemmäksi, on A0-18 edelleen kokoontumis- ja oleilutila, missä usein hämmästellään viikonlopun tapahtumia ja rupatellaan niitä näitä kahvikupillisen ääressä. Kerhotiloista löytyy myös jäsenten käytössä olevia tietokoneita, joilta löytyy useita alamme opiskelulle tarpeellisia ohjelmistoja.

Tapahtumat

TASO järjestää jäsenilleen aktiivisesti tapahtumia. Yhdistys voi myös harjoittaa tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa, sekä järjestää tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja tapahtumiin. Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun, koulun muiden kerhojen, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TAMKOn ja tämän alayhdistyksien kanssa.

Yhteystiedot

Go to Top
Wordpress snowstorm powered by nksnow